مسئول فنی در یک مرکز ترک اعتیاد در یافت آباد – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت شیفت عصر

دارای مدرک mmt

دارای پروانه مطب تهران

ساعات کاری

15 الی 19

تسهیلات و مزایا

حقوق توافقی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول فنی در یک مرکز ترک اعتیاد در یافت آباد – استخدام فوری” به ما بگویید