مسئول فنی دندانپزشک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با پروانه تهران

جهت مسئول فنی کلینیک دندانپزشکی

ساعات کاری

شیفت صبح یا عصر

تسهیلات و مزایا

پورسانت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول فنی دندانپزشک – استخدام فوری” به ما بگویید