مسئول پذیرش در شرکت آرتان پرتو پایتخت در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

متعهد به کار

منظم و مسئولیت پذیر

دارای روابط عمومی بالا

تسهیلات و مزایا

بیمه پاداش

سایر مزایا

حقوق توافقی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول پذیرش در شرکت آرتان پرتو پایتخت در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید