مشاور فروش و تهاتر کار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مشاور حرفه ای برای تهاتر واحدهای تیم سازنده نیازمندیم

تمامی واحدها فایل شخصی تیم فروش خودمون هستند و برای هر معامله کمیسیون جداگانه محاسبه میشود.

شرایط کار : فعالیت مثبت و زیاد کمیسیون توافقی و نسبت به معامله قابل افزایش میباشد از نظر زمان کاری مستقل باشد داشتن مشتری منظم و خوش لباس خوش برخورد

** لطفا رزومه خود را ارسال نمایید **

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مشاور فروش و تهاتر کار – استخدام فوری” به ما بگویید