معلم کامپیوتر با بیمه در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

توانایی کلاسداری و تدریس

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “معلم کامپیوتر با بیمه در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات