معلم کامپیوتر با بیمه در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

توانایی کلاسداری و تدریس

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “معلم کامپیوتر با بیمه در هنرستان هوشمند انفورماتیک تهران – استخدام فوری” به ما بگویید