شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم جهت به روز کردن فایلها و وارد سیستم کردن فایلها و رعایت نوبت مشاورها مدیریت مشاورها

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی املاک” به ما بگویید