منشی باروابط عمومی بالا نیازمندیم.

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی وکارمند اداری خانم نیازمندیم .کار بصورت تلفنی با درآمد مکفی .لطفا رزومه خود رابه چت دیوار یا شماره تماس پیامک کنید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی باروابط عمومی بالا نیازمندیم.” به ما بگویید