منشی برای تهیه غذا آقا یا خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سابقه و با تجربه آشنا به نرمافزار رستوران شیفت ظهر از 10/30 تا 4/30 و شیف شب از ساعت 8 تا 10

ترجیحا ساکن منطقه یوسف آباد +نهار و شام

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی برای تهیه غذا آقا یا خانم – استخدام فوری” به ما بگویید