شرایط مدنظر آگهی دهنده

بیمه پاسارگاد درنظردارد درراستای کارآفرینی ،تولیداشتغال وبرگزاری دوره های آموزشی حرفه ای بیمه ،براساس آئین نامه( ٥٤)بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،افرادجویای کاروعلاقمندبه صنعت بیمه ازسراسر کشوردرتمامی رده های سنی(آقاوخانم)باایجادشرایط مالی وشغلی مناسب واعطای نمایندگی به همراه مزایای عالی بصورت (تمام وقت/پاره وقت) دعوت به همکاری می نماید.
جهت هماهنگی هرروزازساعت 8 الی 20
***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی بیمه وبازاریاب بیمه” به ما بگویید