منشی تمام وقت و پاره وقت محدوده غرب نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی تمام وقت یا پاره وقت ترجیحا با روابط عمومی بالا ساکن غرب تهران جهت انجام امور منشیگری در موسسه حقوقی نیازمندیم 0492133311

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی تمام وقت و پاره وقت محدوده غرب نیازمندیم” به ما بگویید