منشی تمام وقت یا پاره وقت خانمحقوق+مزایا+پاداش

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک یا دو نفر منشی خانم در شرکت بازرگانی تجارت چوب جهانیان به طور تمام وقت یا پاره وقت نیازمندیم!

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی تمام وقت یا پاره وقت خانمحقوق+مزایا+پاداش” به ما بگویید