شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی حسابدار «خانم» جهت کار در کارگاه کفاشی نیازمندیم
ساعت کاری 8:30دقیقه صبح تا 6بعد از ظهر
شرایط سنی: 19تا35سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی حسابدار، پاره وقت” به ما بگویید