منشی خانم با انگیزه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مجموعه فنی مهندسی بلکه استار به منشی خانم با انگیزه داری روحیه کار تیمی مسلط به اینستاگرام دعوت به همکاری میکند

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم با انگیزه – استخدام فوری” به ما بگویید