منشی خانم درآهن فروشی صالح آباد – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یه منشی خانم برای کار اهن و روابط عمومی خوب نیاز مندیم ساعت کاری 8الی5 پنجشنبه نیمه وقت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم درآهن فروشی صالح آباد – استخدام فوری” به ما بگویید