منشی خانم مسلط به امور اداری و کامپیوتر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به منشی خانم مسلط به امور اداری و کامپیوتر با حداقل 2 سال سابقه کار در تهران (محدوده طالقانی) نیاز داریم.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم مسلط به امور اداری و کامپیوتر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید