منشی خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم جهت فعالیت نیمه وقت در شرکت معتبر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات