منشی خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند خانم جهت فعالیت نیمه وقت در شرکت معتبر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید