شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت کار داخل دفتر اداری
وظایف…جوابگوی تلفن(بازاریابی نیست)وقبول سفارش و ثبت فاکتور وحساب کتاب وارسال سفارش
انجام امور اداری و بایگانی
منظم و متعهد به قوانین کاری و دارای روابط عمومی
محدودیت سنی نداریم
ساعت کاری ۱۰صبح الی ۱۷عصر
۵شنبه ۱۰صبح الی ۱۴
حقوق۷۵۰۰۰۰۰بعلاوه بیمه و قراردادکتبی طبق وزارت کار
رزومه لطفا ازطریق واتساپ ارسال شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم” به ما بگویید