شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم

سن بین 25 تا35 سال

جهت آرایشگاه زنانه نیازمندیم

( تماس 11 تا 16

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم – استخدام فوری” به ما بگویید