منشی خشکشویی آشنا به کامپیوتر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آقا یا خانم جهت کار در خشکشویی آشنا به کامپیوتر و روابط عمومی بالا بصورت پاره وقت نیازمندیم
ساعت کاری: ۸صبح الی ۱۳ ظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خشکشویی آشنا به کامپیوتر” به ما بگویید