منشی در شرکت معتبر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانوم

فن بیان عالی

مسلط به کامپیوتر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی در شرکت معتبر – استخدام فوری” به ما بگویید