منشی در مرکز روانشناسی مکث در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ستان

تهران

 

جنسیت

خانم

 

سابقه کار

مهم نیست

 

نوع همکاری

تمام وقت

ساعات کاری

14 تا 20

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی در مرکز روانشناسی مکث در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید