منشی دفتری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی دفتری وجواب گویی تلفن

آقا مسلط به کامپیوتر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی دفتری – استخدام فوری” به ما بگویید