شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی جهت دفتر حقوقی
تهران تقاطع قرنی و سمیه
آشنا به مسائل حقوقی
آشنا به کامپیوتر و اینترنت
خوش برخورد و صبور

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی دفتر حقوقی” به ما بگویید