شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام منشی خانم تمام وقت با حقوق و مزایای مکفی با سابقه منشی گری در مراکز درمانی و یا بیمارستان و اشنایی با کامپیوتر و اینترنت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی دفتر خدمات درمانی” به ما بگویید