منشی شرکت بازرگانی با روابط عمومی بالا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم مجرد با روابط عمومی بالا و فن بیان قوی
ظاهر آراسته و مسلط به نرم افزار ورد
جهت فعالیت در شرکت بازرگانی مورد نیاز است.
واجدین شرایط رزومه خود را از طریق
دیوار،واتساپ،ایتا،یا روبیکا ارسال نمایند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی شرکت بازرگانی با روابط عمومی بالا” به ما بگویید