منشی شرکت با میزان کاری سبک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یه خانم برای کار دفتری و… نیازمندیم
ساعت کاری ۹ تا ۵:۳۰
زمینه کاری آسانسور هست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی شرکت با میزان کاری سبک” به ما بگویید