شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو منشی خانم دردومطب مجزا آشنایی به منشی گری و دستیاری دندانپزشکی درمحدوده میدان هروی وشمیران نو نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی مطب پاره وقت” به ما بگویید