شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم دارای سابقه کاری مرتبط، روزهای زوج و یکشنبه، منظم، فعال،خوشرو، مرتب
تماس با شماره ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی مطب پاره وقت” به ما بگویید