منشی نیمه وقت جهت املاک – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

با سلام شیفت صبح ۹:۳۰ تا. ۱۵:۳۰ شیفت بعدازظهر ۱۵:۳۰. تا. ۲۱ کار بسیار ساده و راحت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی نیمه وقت جهت املاک – استخدام فوری” به ما بگویید