شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی خانوم وتعداد معدودی بازاریاب با حقوق ثابت وپورسانت جهت همکاری در تولیدی لوازم ارایشکاهی دعودت به همکاری میشود جهت اطلاعات بیشتربه شماره ***********رزمه ارسال شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی وتعدادی بازریاب” به ما بگویید