منشی و حسابدار خانم جهت کار در کترینگ

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی و حسابدار خانم جهت کار در کترینگ
بصورت تمام وقت
دارای روحیه کار تیمی قوی
روابط عمومی بالا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی و حسابدار خانم جهت کار در کترینگ” به ما بگویید