منشی و دستیار مطب دندانپزشکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند دستیار و منشی مطب دندانپزشکی ، محدوده آزادی ، پاره وقت شیفت صبح یا بعدازظهر بصورت گردشی چند روز در ماه تمام وقت،دستمزد وزارت کار همراه با اضافه کاری، ساعات پاسخگویی از ۱۰ صبح تا ۶ غروب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی و دستیار مطب دندانپزشکی” به ما بگویید