منشی و صندوقدار خانم در رستوران

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر صندوقدار با روابط عمومی بالا جهت کار در رستوران با حقوق و مزایا بصورت نیمه وقت شیفت عصر نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی و صندوقدار خانم در رستوران” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات