منشی و پاسخگویی مجازی ۱۰صبح الی ۳ظهر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به همکار خانم
آشنا به کامپیوتر و شبکه های مجازی
امور منشی
در کارگاه آلبوم سازی

موقعیت کارگاه یک آپارتمان ۱۰۰متری
واقع در طرشت شمالی
تعداد نیرو ۳ الی ۴ نفر

منظبت و با دقت
۲۰تا ۳۰ سال

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی و پاسخگویی مجازی ۱۰صبح الی ۳ظهر” به ما بگویید