منشی پاره وقت با امکان دور کاری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خانم مستعد و جوان جهت آگهی خودرو و امور سند حقوق ثابت و پورسانت حرف گوش کن فقط تماس یا ارسال مشخصات در واتساپ یا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی پاره وقت با امکان دور کاری” به ما بگویید