منشی پاره وقت در دفتر املاک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مشاورین مسکن ارکان از بانوان جوان در محیطی امن و بدن حاشیه بصورت پاره وقت در دفتر کفی و بر خیابان ، دعوت بهمکاری مینماید
شرایط کاری فقط بروزرسانی فایلینگ ( با اموزش کوتاه مدت ) و پیگیری امور مشتریان میباشد
محل مورد نظر واقع در سردار جنگل شمالی است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی پاره وقت در دفتر املاک” به ما بگویید