شرایط مدنظر آگهی دهنده

تحصیلات کارشناسی
روابط عمومی خوب
منظم
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 4 تا 9 شب بغیر از پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی” به ما بگویید