شرایط مدنظر آگهی دهنده

به منشی خانم مسلط آفیس و آشنا به کامپیوتر در تهران (محدوده جمهوری) نیازمندیم.

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی” به ما بگویید