شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنا به امور اداری
تسلط کامل به زبان انگلیسی
دارای روابط عمومی بالا
علاقه مند به امور بازرگانی
مسئولیت پذیر و دارای روحیه تیمی
منظم و خلاق
تسهیلات و مزایا
حقوق ثابت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی” به ما بگویید