مهماندار در مجموعه اقامتی و تفریحی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مدرک تحصیلی  مهم نیست

نوع همکاری  تمام وقت

سابقه کار مرتبط  کمتر از 3 سال

وضعیت خدمت سربازی  مهم نیست

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهماندار در مجموعه اقامتی و تفریحی – استخدام فوری” به ما بگویید