مهندس جهت رتبه بندی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

از مهندسین معماری و عمران دارای سابقه مشاور سه سال به بالا جهت رتبه بندی و همکاری در شرکت مهندسین مشاور دعوت بعمل می آید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهندس جهت رتبه بندی – استخدام فوری” به ما بگویید