شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنایی با نرم افزار تکسا
آشنایی با نرم افزار msp
آشنایی با متره و برآورد صورت وضعیت تعدیل لایحه تاخیرات فهرست بها شاپ ازبیلت
آشنایی با نرم افزارهایی فنی مهندسی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهندس فنی اجرایی خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات