مهندس مکانیک و متالوژی خانم جهت کنترل کیفیت در محدوده پاکدشت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر مهندس مکانیک و متالوژی خانم جهت کنترل کیفیت در تهران (محدوده پاکدشت) نیازمندیم.

 

تماس ساعت 14 الی 18

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهندس مکانیک و متالوژی خانم جهت کنترل کیفیت در محدوده پاکدشت – استخدام فوری” به ما بگویید