مهندس کامپیوتر در کلینیک مدیکو در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

آشنایی با مبانی کامپیوتر

گذراندن دوره mcsa

سابقه مهم نیست

آموزش منجر به استخدام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مهندس کامپیوتر در کلینیک مدیکو در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات