شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک استاد کار ماهر در موتورسازی وارد به همه موتورای تو بازار باشه
سالم و بدون حاشیه باشه
مغازه قدیمی هست و مشتری خور خوب
درصدی کار میکنیم
جای خواب نداره

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “موتور ساز ماهر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات