شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی مومکار خانم جهت کار در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مومکار طلاسازی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات