مونتاژکار لوازم پزشکی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مونتاژ کار لوازم پزشکی ادرس کارخانه خرم دشت هست بدون سرویس سن زیر 25 سال فقط آقا

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مونتاژکار لوازم پزشکی – استخدام فوری” به ما بگویید