شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند به مونتاژ کار ماهر mdf با حقوق مکفی و بیمه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مونتاژ کار ماهر MDF” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات