مکانیک ماهر یا نیمه کاهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام به یک نفر مکانیک ماهر یا نیمه ماهر بصورت حقوقی یا درصدی نیازمندیم بدون جای خواب

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مکانیک ماهر یا نیمه کاهر – استخدام فوری” به ما بگویید