ناخنکار حرفه ای – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک ناخنکار حرفه ای نیازمندیم …به صورت پاره وقت….با لوازم کامل مورد نیاز مربوط به حرفه…. اجاره صندلی و میز به آرایشگران با مشتری  نصیری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “ناخنکار حرفه ای – استخدام فوری” به ما بگویید